บริษัท วีไอเอส (ประเทศไทย) จำกัด


  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553 ด้วยการรวมกลุ่มของที่ปรึกษาทางการเงิน วิศกรเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ สื่อสารไร้สายความเร็วสูง ผู้ชำนาญพิเศษด้านเทคโนโลยีทางทหาร ด้านยุทธการ ยุทธวิธี และระบบการป้องกันภัยสงครมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีพันธมิตรทางการค้าชั้นนำทั่วโลก ครบถ้วนทุกภารกิจการให้บริการ ที่พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยตรงVIS Thailand Co.Ltd. Copyright 2015
More Info please contact: info@visthailand.com